leonard vzdelavani academy

Nabídka je speciálně připravená pro potřeby zaměstnanců organizací zabývající se péčí o seniory a dospělé s registrací:

Systém vzdělávání je přizpůsoben potřebám a požadavkům zákazníka:
– sám si dle naší nabídky sestavuje vzdělávací plán tak, aby odpovídal potřebám daného pracovního týmu
– akce probíhá na pracovišti objednavatele a je připraveno dle složení pracovníků, klientů a potřeb zařízení „NA MÍRU“.
Forma vzdělávacích akcí:
– akreditované vzdělávací programy, přednášky a školící akce pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky, pracovníky sociálních služeb a i pracovníky dalších oborů a pracovních úseků v těchto zařízeních
– kombinací výše zmíněných vzdělávacích akcí pro potřeby kolektivů zaměstnanců z různých oborů pracujících v sociálních službách (Celoživotní vzdělávání v sociálních službách).
Možnost výběru z týmu odborných lektorů-konzultantů – v našem lektorském týmu jsou i „Inspektoři sociálních služeb“ a „Průvodci v zavádění standardů kvality sociálních služeb“.
Vysokou kvalitu vzdělávacích programů zaměřených na SQSS, psychologickou, zdravotní a pečovatelskou problematiku, zaručují moderní metody a erudovaní odborníci-lektoři, kteří mají teoretické i praktické zkušenosti v dané oblasti, nejen na poli sociálních služeb v ČR, ale i v zahraničí.


Kompletní specifikace programů ve formátu PDF